ZO WIL IK WONEN – 1E PRIJS

1e PRIJS PRIJSVRAAG ‘ZO WIL IK WONEN’ (BNA / NEPROM)

In het prijswinnende plan ‘ EGO ‘ voor de prijsvraag ‘Zo Wil Ik Wonen’, uitgeschreven door de BNA en NEPROM, is een visie voor een nieuwe flexibele vorm van ontwikkelen gepresenteerd, waarbij de toekomstig gebruiker/eigenaar daadwerkelijk deelnemer wordt in het ontwikkelproces.  

EGO: CO-CREATIE, KLANT WORDT DEELNEMER
EGO staat voor de kracht van het individu, als meerwaarde die noodzakelijk is voor een optimaal ontwikkelproces, in plaats van een last in een vooraf gefixeerde reguliere ontwikkeling.
De klant wordt deelnemer en brengt kennis en idee├źn in het proces. Door de toekomstige gebruikers/eigenaren vroegtijdig te betrekken in de planvorming wordt het plan rijker, worden programmatische kansen niet gemist en ontstaat er een intrinsiek draagvlak voor de ontwikkeling.

HET BINNENSTEDELIJKE BEDRIJVENTERREIN
De herontwikkeling van een een bestaand binnenstedelijk bedrijventerrein in Loosduinen, Den Haag is gekozen als locatie voor een ontwikkeling met bewoners, in diverse vormen van zelfbouw en mede-opdrachtgeverschap.  
Er wordt rekening gehouden met een flexibele en gefaseerde herbestemming en ontwikkeling in deelkavels, wat nodig is voor een bedrijvenlocatie met meerdere eigenaren.

Korte toelichting van het plan:

De nieuwe woningtypen hebben ieder een een eigen kwaliteit, qua ligging en ori├źntatie in het blok en vorm van opdrachtgeverschap.

plattegrond met woningtypen

RAW SPACES
Zo is er de RAW Space woning, waarbij de koper in de binnestraat een stukje bedrijfshal ‘as is’ koopt en alles zelf bouwt of laat bouwen,, bijvoorbeeld tot een loft voor wonen en werken. De breedte van de kavels is flexibel, deze wordt vastgelegd naarmate het blok zich vult met kopers.

tussenstraat met Raw Spaces, de bestaande bedrijfshal wordt opgesneden tot zelfbouw lofts

Met een patio of dakterras kan een interne buitenruimte worden gemaakt. Aan de straat kan een eigen voorgevel worden gemaakt, met een zelf gekozen architect.

hoog en smal

HOOG EN SMAL
Aan de zijde van de Oude Haagweg kunnen op smallere kavels hoge huizen worden gebouwd, die gefaseerd kunnen groeien in hoogte.

LAAG EN BREED
Aan de zijde van de naastgelegen woonbuurt bieden bredere kavels ruimte voor woningtypen waarbij het gehele woonprogramma op de begane grond gemaakt kan worden, waardoor ze geschikt zijn voor ouderen.

ZO WIL IK WONEN
project: prijsvraag Zo Wil Ik Wonen
BNA / NEPROM
deelnemend team:
Han-Willem Visscher, Ruud Stemerdink (VisieR)
project bij Galis Architektenburo BNA
status: 2010, 1e prijs toegekend

DOWNLOADS: