WONEN MET ZORG


Thuis voelen, met zorg op maat in de buurt
Het nieuwe wonen met zorg zal in de toekomst allerlei maatwerk vormen krijgen, in de private en institutionele zorgomgeving. Voorop staat dat bewoners zich zoveel mogelijk ‘thuis en vrij’ voelen in een omgeving waarin professionele verzorgers en mantelzorgers optimaal moeten kunnen bijdragen aan dat gevoel. 


Professionals, zoals de architect en de zorgmanager, hebben de taak om zich zo goed mogelijk in te leven in de situatie van de bewoner/cliënt. Dit betekent dat het behagen van de bewoners centraal moet staan in de planontwikkeling en uitwerking.

Voor bewoners met dementie is het creëren van een veilige en geborgen woonomgeving van groot belang. In nauw overleg met de verzorging dient een ruimtelijk plan gemaakt te worden dat optimaal is als woonruimte, voor de bewoner, mantelverzorger, familie, en de zorgmedewerkers.

PROJECTEN IN DE ZORG