TRANSFORMATIE


Transformatie van bestaande gebouwen kan leiden tot een nieuwe identiteit, functiemix en waardecreatie.
Leegstaande kantoren, scholen of andere gebouwen kunnen voor nieuwe gebruikers veel vrijheid bieden voor wonen, werken of een bijzondere gemengde bestemming. Vrijheid in bestemming vervult een latente behoefte in de markt en creƫert een nieuwe waarde voor de locatie. Een nieuwe aantrekkelijke identiteit van een gebouw kan aanleiding zijn voor kopers of nieuwe huurders om aan te haken bij de herontwikkeling.

Transformatie van gebouwen zal alleen slagen met een goed ruimtelijk plan en een lage investering. Daarmee blijft de verkoopprijs per m2 laag en is het voor een koper interessant om in te stappen. Bij transformatie met kluskavels worden in fase 1 alleen de voorzieningen op gebouwniveau voorbereid, zoals de herbestemming van de locatie, de verkeersstructuur, nutsaansluitingen, benodigde standleidingen en het parkeren.

interieur van een kluswoning in het voormalige kantoorgebouw Junoblok

In fase 2 wordt het gebouw opgeleverd aan de kopers of huurders die hun eigen klusruimte verder naar eigen inzicht kunnen inrichten. Middels presentaties en actieve workshops kunnen geĆÆnteresseerden aanhaken en echte invloed uitoefenen op het plan, waardoor het plan beter aansluit bij de wensen uit de markt en het draagvlak wordt vergroot. 
Een kavelpaspoort en een bouwwijzer vormt een informatief kader voor de verbouwing en inrichting. Hierin zijn regels en aanwijzingen opgenomen voor de inrichting en de mogelijke ingrepen in de gevels, zoals grotere glasopeningen en balkons.
ARVIDE kan dit voor uw vastgoed verzorgen.

Meer info en projecten:

TRANSFORMATIE PROJECTEN