QUICKSCAN VOOR UW BEDRIJF

Heeft u verbouwings-, uitbreidings- of nieuwbouwplannen voor uw kantoor of bedrijf?
Graag maken we samen met u een functioneel en ruimtelijk programma van eisen. We inventariseren de organisatie, de huidige ruimtes en maken met u een relatieschema van uw bedrijfsvoering. Daarnaast inventariseren we de wensen voor een nieuwe situatie: bij de directie, het management maar ook bij alle medewerkers; er kan alleen een goede nieuwe werkomgeving gecreĆ«erd worden als de bevindingen van alle medewerkers worden geĆÆnventariseerd.

relatieschema van de diverse afdelingen in het bedrijf


Deze bevindingen kunnen van functionele aard zijn, zoals de wensen voor de kantine, maar ook andere zaken betreffen, zoals wensen over akoestiek of goede werkverlichting.
Hierdoor krijgen we een goed beeld en kunnen we de wensen vertalen naar een nieuw programma van eisen (PVE). Dit vertalen we vervolgens naar een ruimtelijk PVE, waarbij de diverse functies worden omschreven en gevisualiseerd. De functies worden tevens ingetekend in een ruimtelijke schets. Het ruimtelijk PVE is de leidraad is voor uw nieuwe werkomgeving, bestaand of nieuw.

van traditioneel gangenkantoor naar een open kantoorconcept

In een nieuw te maken werkomgeving kunnen werkplekken in een landschap worden gecombineerd met diverse andere functies, zoals belplekken, ontmoetings- en bespreekplekken. Voor vergaderen zijn er nieuwe concepten, zoals scrum-ruimtes, voor actief en resultaat gericht vergaderen.

diverse bel- en bespreekplekken, actieve wachtplekken

voorbeeld van een conceptueel relatieschema
nieuwe vergaderconcepten
interieur kantoor Pact

Natuurlijk werken we graag mee aan de verbouwing en inrichting van uw gebouw, van ruimtelijk PVE naar een ontwerp, tot aan de oplevering van het project. Dit betreft het gebouw en het interieurconcept.
Graag komen wij bij u op bezoek om de mogelijkheden te bespreken.

MEER INFO: KANTOOR PROJECTEN