COLLECTIEF BOUWEN EN WONEN

Maatwerk en optimaal samenwerken

Wij ontwerpen graag woningen op maat, mèt de kopers of de toekomstige bewoners, in een collectief proces.
Collectieve woonvormen zijn er in verschillende vormen, maar hebben altijd een meerwaarde. Zo is het mogelijk om een collectieve buitenruimte en voorzieningen te delen. Daarnaast zorgen collectieve woonvormen voor sociale cohesie. Dat kan allerlei vormen hebben, zoals het delen van activiteiten, een beetje op elkaar letten of het delen van diensten, zoals professionele zorg.

stadsboerderij de Birckhoeve, collectief hofje

Bij het ontwikkelen van collectieve woonvormen is et belangrijk om vooraf gezamenlijk de wensen te inventariseren, om zo tot een optimaal plan te komen.
Collectieve woonvormen zijn mogelijk in nieuwbouw, maar net zo goed in bestaande gebouwen, zoals leegstaande scholen of kantoren, die getransformeerd kunnen worden.

IDEESCHETS VAN EEN COLLECTIEVE RUIMTE

GEZAMENLIJK ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN
Om een collectief woonproject optimaal financieel haalbaar te maken is het belangrijk om zo veel mogelijk onderdelen gezamenlijk vast te leggen, voordat er gestart wordt met bouwen.
Het is belangrijk om de casco’s en gevels in gezamenlijk te (laten) bouwen. Daarom is het van groot belang om alle maatwerk woonwensen, zoals de indeling van de plattegronden, en daarmee de gevels, vooraf ontworpen en 100% uit te werken en vast te leggen in het collectieve bouwplan. Dat vraagt om een intensief proces met alle betrokkenen vooraf, maar daarna levert het een soepel bouwproces op.

SCHETS VOOR COLLECTIEF WOONCONCEPT IN BUREN

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is geen keuze, maar een vanzelfsprekendheid voor ieder project. Door het selecteren van de juiste materialen en het slim integreren van optimale duurzaamheidsmaatregelen kunnen we bijdragen aan een groenere toekomst.
In een collectief woonproject moet goed onderzocht worden welke collectieve energievoorzieningen mogelijk zijn.

WORKSHOP, JUNOBLOK DEN HAAG

CASCOBOUWEN
Cascobouwen maakt het mogelijk dat de koper de woning zelf verder afbouwt, waardoor er wordt bespaard op de bouwkosten. Er kan besloten worden om de vaste installaties wel mee te nemen, want deze zijn vaak geïntegreerd in het casco. Dit is afhankelijk van de bouwmethode. Dan kan de scheidslijn gelegd worden tot aan het sanitair en de keuken. De koper kan dan, indien gewenst, de badkamer en keuken zelf doen, met de aansluit- en afvoerpunten op de juiste plek, en de verdere afwerking en inrichting van de woning. Natuurlijk moet het ook mogelijk zijn om de woning geheel af te laten bouwen, maar dat is een individuele keuze.
Maatwerk vraagt om een hechte samenwerking in het ontwerp- en bouwproces, van schets tot oplevering!

MEER INFO:

PROJECTEN MET COLLECTIEVE WOONVORMEN