QUICKSCAN VOOR TRANSFORMATIE


Met een ‘quickscan’ krijgt u in korte tijd inzicht in de mogelijkheden van een locatie, voor nieuwbouw, hergebruik of transformatie van bestaand of leegstaand vastgoed.
De locatie en het bestaande gebouw worden ruimtelijk in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de cijfers en nieuwe gebruiksmogelijkheden. De relevante scenario’s voor hergebruik, transformatie, herbestemming en nieuwbouw worden in beeld gebracht en naast elkaar in een spreadsheet doorgerekend. Per scenario worden globaal de investering en het risico aangegeven zodat u een overwogen keuze kan maken voor de herontwikkeling van de locatie, in hergebruik of nieuwbouw.

Arvide verzorgde de quickscan voor het hergebruik van het Junoblok, een leegstaand kantoorgebouw in bedrijventerrein de Binckhorst, in opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling / DSO Gemeente Den Haag.

Junoblok, kantoortransfomatie naar kluswoningen, Den Haag

De uitgebreide quickscan werd gebruikt om de keuze te maken voor herontwikkeling van de locatie. Het gebouw is getransformeerd naar kluswoningen.

Neem vrijblijvend contact op voor een quickscan voor uw locatie en/of bestaande vastgoed.

MEER INFO:

MEER INFO OVER HET JUNOBLOK

PROJECTEN TRANSFORMATIE