VISIE

Een plek, gebouw, woning of woonomgeving is meer dan een optelsom van functionele eisen. Het moet efficiënt en prettig functioneren, maar het vooral ook goed ‘vertoeven’ zijn, een fijne plek om te wonen, werken of, gewoon, ‘te zijn’. Dit vergt een juist samenspel van ruimte, buitenruimte, licht en materiaal. Een goed architectonisch project is geen monument voor de ontwerper, maar een vloeiend geheel met de ruimtelijke omgeving, stedelijk dan wel landschappelijk.

bijeenkomst met de buurt en geïnteresseerden (project met Steenvlinder)

De individuele wensen van alle stakeholders, toekomstige gebruiker(s) en omwonenden dienen meegenomen te worden in het ontwikkelproces, dit is een vereiste voor een geslaagd project. Dit zorgt niet alleen voor draagvlak en haalbaarheid, maar vooral voor een hogere gebruikerskwaliteit.

Ruimtelijke visie Loosduinse Vaart, Den Haag
(in opdracht van de Commissie Loosduinen, DSO Gemeente Den Haag)
collectieve zelfbouw op de Birckhoeve, Rijswijk

Natuurlijk nemen we ook de woonvisie van de betreffende gemeente mee, waar al veel waardevolle informatie over woonbehoeften in verzameld is. Het is onze taak om de wensen, behoeften en ruimtelijke factoren te verzamelen en om te zetten naar ‘het beste plan voor die plek’.

voorbeeld van een collectief woonconcept, ontwikkeld met het collectief en de buurtbewoners

COLLECTIEVE WOONVORMEN
De laatste jaren zijn collectieve woonvormen in trek, in alle leeftijdscategorieën. Het gezamenlijk delen van een collectieve buitenruimte en voorzieningen leidt tot een hechtere community. De woningtypen en de aard van de gedeelde voorzieningen wordt samen met een collectief van geïnteresseerden ontwikkeld. De toekomstige bewoners ontwikkelen daadwerkelijk mee, waardoor de planvorming past bij de wensen.

voorbeeld van een collectief woonconcept, ontwikkeld met het collectief en de buurtbewoners

Deze vorm van wonen vraagt om maatwerk; per gemeente, en plek, zijn de woonwensen verschillend. Middels bijeenkomsten en enquêtes kunnen wensen in kaart worden gebracht. Dit kan verrassende en waardevolle informatie opleveren voor de conceptontwikkeling van het project.

Ontwerpen is in de eerste plaats luisteren. Vervolgens kunnen alle behoeften en wensen worden vertaald naar een ontwerpconcept, in diverse scenario’s en varianten. Wij houden van schetsen, verbeelden en samenwerken!

Junoblok, Binckhorst, Den Haag, kantoortransformatie met kluswoningen, werkateliers en voorzieningen op de begane grond.
(in opdracht van DSO Gemeente Den Haag)

Vanuit die basisgedachte opereert ARVIDE: een werkplaats voor architectuur, ruimtelijk ontwerp, onderzoek en visie. ARVIDE verzorgt ruimtelijke studies en ontwerpen voor woningen, kantoren, zorginstellingen, interieur en diverse andere bedrijfstakken, in transformatie, nieuwbouw, verbouw en renovatie.

impressie deelplan 20 Ypenburg, Den Haag

MIX VAN PROGRAMMA’S
Ook interdisciplinaire ruimtelijke opgaven behoren tot het werkgebied: mengvormen functies, transformatie, verbouw en nieuwbouw. Een locatie van een zorginstelling kan ook een buurtfunctie krijgen, een plek om elkaar te ontmoeten en gebruik te maken van diverse faciliteiten.
Indien gewenst kunnen we ook een haalbaarheidsonderzoek verzorgen, met een financiële doorrekening, om de haalbaarheid van een herontwikkeling te onderzoeken.

renovatie begane grond woonzorgcentrum Oostduin, Den Haag, ontwikkeld met inspraak van de bewoners

We verzorgen en begeleiden het gehele ontwerp- en bouwproces, waar nodig in nauwe samenwerking met andere adviseurs en specialisten in het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces.

Meer info:

LOCATION CONCEPTS

PROJECTEN VISIE