VISIE


Een gebouw of ruimte is meer dan een optelsom van functionele eisen. Het moet in de eerste plaats efficiënt en prettig functioneren, maar vooral ook goed ‘aanvoelen’ en ‘beleven’. Dit vergt een juist samenspel van licht, ruimte en materiaal. Een goed architectonisch project is geen monument voor de ontwerper, maar een vloeiend geheel met de ruimtelijke omgeving, stedelijk dan wel landschappelijk. 
Door individuele wensen van de toekomstige gebruiker(s) mee te nemen in het proces zal het eindproduct beter aansluiten. Dit zorgt voor kostenbesparing en een hogere gebruikerskwaliteit. 

Junoblok, Binckhorst, Den Haag, kantoortransformatie met kluswoningen

Vanuit die basisgedachte opereert ARVIDE: een werkplaats voor architectuur, ruimtelijk ontwerp, onderzoek en visie. ARVIDE verzorgt ruimtelijke studies en ontwerpen voor woningen, kantoren, zorginstellingen, interieur en diverse andere bedrijfstakken, in nieuwbouw, verbouw en renovatie.

impressie deelplan 20 Ypenburg, Den Haag

Ook interdisciplinaire ruimtelijke opgaven behoren tot het werkgebied.

renovatie begane grond woonzorgcentrum Oostduin, Den Haag

We verzorgen en begeleiden het gehele ontwerp- en bouwproces, waar nodig in nauwe samenwerking met andere adviseurs en specialisten in het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces.

PROJECTEN VISIE