BUREAU


ARVIDE maakt ruimtelijke studies, ontwerpen voor woningen, kantoren, zorginstellingen en diverse andere bedrijfstakken, in nieuwbouw, transformatie, verbouw, en renovatie, exterieur en interieur.
Daarnaast verzorgen wij ook visie’s, quickscans en ruimtelijke impressies voor planontwikkelingen op diverse schaalniveaus.

ARVIDE richt zich op gemeentes, zorginstellingen, bedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, scholen en ook particuliere opdrachtgevers.

We verzorgen en begeleiden het gehele ontwerp- en bouwproces, waar nodig in nauwe samenwerking met andere adviseurs en specialisten in het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces.
Het ontwerpteam wordt op maat samengesteld, passend voor uw planvorming.
Wij verzorgen in verschillende fasen uw project:

– architectonisch ontwerp
– bouwkundige uitwerking
– financieel: quickscan voor haalbaarheid, bouwkosten calculatie
– constructief advies
– directievoering
– toezicht bij realisatie

Directie: Han-Willem Visscher
architect (AvB Amsterdam)

Han-Willem Visscher
(foto: Maarten Noordijk)

VOLG ONS OP INSTAGRAM:
www.instagram.com/arvide_architectuur