BUREAU


ARVIDE verzorgt ruimtelijke studies, ontwerpen en impressies voor woningen, kantoren, zorginstellingen en diverse andere bedrijfstakken, in nieuwbouw, transformatie, verbouw en renovatie. Wij werken graag mee aan het creëren van een duurzame en groene gebouwde omgeving waar men graag gezamenlijk woont, werkt of verblijft.

COLLECTIEF ONTWERPPROCES
Wij ontwerpen graag woningen op maat, mèt de kopers of de toekomstige bewoners, individueel of met een groep.

schuurwoningen Birckhoeve, Rijswijk, gebouwd met CLT houtbouw

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is geen keuze, maar een vanzelfsprekendheid voor ieder project. Door het selecteren van de juiste materialen en het slim integreren van optimale duurzaamheidsmaatregelen kunnen we bijdragen aan een groenere toekomst.

Junoblok, Binckhorst, Den Haag, kantoortransformatie met kluswoningen, brug naar gedeelde parkeerdak van naastgelegen bedrijfsgebouw

ARCHITECTONISCHE UITWERKING
Voor ons bestaat er geen scheidslijn tussen exterieur en interieur, wij streven naar de optimale ruimtelijke samenhang, qua functionaliteit en beleving. Wij werken op alle schaalniveaus, van de stad, het gebouw tot en met de inrichting van het interieur.

Baden Powell, Haarlem, verkavelingsplan met zelfbouw woningen (in opdracht van Steenvlinder)

VISIES
Wij denken graag mee in het voortraject van een project. Wij maken visie’s, quickscans en ruimtelijke impressies voor planontwikkelingen op diverse schaalniveaus. Wij werken ook graag samen met andere ontwerpbureaus: (interieur)architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten. Een optimale samenwerking tussen alle betrokken adviseurs is een vereiste om een optimaal project te maken: ruimtelijk, functioneel, architectonisch en financieel.

Junoblok, Binckhorst, Den Haag, placemaking met workshop (in opdracht van DSO Gemeente Den Haag)

WERKGEBIED
Wij werken graag mèt en voor gemeentes, projectontwikkelaars, collectieven, zorginstellingen, bedrijven, woningcorporaties en particuliere opdrachtgevers.
We verzorgen en begeleiden het gehele ontwerp- en bouwproces, in nauwe samenwerking met andere adviseurs en specialisten in het ontwerp-, ontwikkel- en bouwproces.
Het ontwerpteam wordt op maat samengesteld, passend voor uw planvorming.

kantoor Pact, interieurontwerp

Wij verzorgen en begeleiden alle fasen van uw project:

-in kaart brengen van de bestaande situatie (kadastrale perceel, inmeten bestaande ruimte / gebouw)
-vaststellen wensen en opstellen van programma van eisen, vertaling naar ruimtelijk pve
-conceptvorming, schetsfase in varianten, om gezamenlijk het beste model te bepalen
-financieel: quickscan voor haalbaarheid, bouwkosten calculatie
-uitwerken en visualiseren van het architectonisch ontwerp
– bouwkundige uitwerking
-afstemming met diverse adviseurs
-WABO / aanvraag omgevingsvergunning (indien noodzakelijk
-constructief advies met een externe adviseur
– directievoering
– toezicht bij de realisatie

Wij spreken graag met u af om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

Directie: Han-Willem Visscher
architect (AvB Amsterdam)

Geassocieerde architect: Peter Stello (architect TU Delft)

Han-Willem Visscher
(foto: Maarten Noordijk)

MEER OVER ONZE VISIE