GEMEENTE SMALLINGERLAND

In opdracht van Steenvlinder werken we aan de herontwikkeling van twee locaties in de gemeente Smallingerland. Een leegstaande school in Drachtstercompagnie en een leegstaand kantoorgebouw in Drachten worden getransformeerd naar woningen, die een typologische aanvulling zijn op het omliggende woonprogramma.

de voormalige school in Drachtstercompagnie

De oude school in Drachtstercompagnie bevindt zich in een woonwijk met voornamelijk vrijstaande woningen. Voor het voormalige schoolgebouw worden modellen ontwikkeld voor starterswoningen en woningen voor senioren, als aanvulling op de aanwezige woningtypologie.

Drachtstercompagnie, voorbeeld model voor de woningen

Alle entrees worden aan de voorkant gelegd, gebruikmakend van twee oorspronkelijke entrees. Rondom het gebouw wordt een zone met en privétuinen gecreëerd.

Drachtstercompagnie, vogelvlucht impressie

Het leegstaande kantoorgebouw in Drachten ligt in een groene zone, tussen hoogbouw en een wijk met rijtjeswoningen. We maken diverse modellen voor de herontwikkeling. In een model splitsen we het gebouw op in twee delen, met daartussen een collectief hofje waaraan alle entrees zijn gelegen.

Drachten, het kantoorgebouw wordt ruimtelijk opgesplitst in twee delen, waardoor een collectief entreehofje ontstaat

Aan de buitenzijde ontstaat een collectieve tuin, met een privé zone aan de eigen buitengevel.

Drachten, vogelvlucht impressie

SMALLINGERLAND, TRANSFORMATIE 2 LOCATIES

opdrachtgever: Steenvlinder
status: studie, in ontwikkeling