CENTRUM LOOSDUINEN

maquette concept

Het huidige winkelcentrum Loosduinen ligt verscholen in het stedelijk weefsel. Van buiten is het winkelcentrum niet herkenbaar. Op het Loosduinse Hoofdplein staan twee kiosken, die de ruimte verstoren. De grootste kiosk belemmert de zichtas in noord-zuidelijke richting.

schets voor de slanke hoogbouw accenten
Han-Willem Visscher

Met deze studie worden voorstellen gedaan voor verdichting van het centrum van deelgemeente Loosduinen.
Een ruit van hoge slanke accentbebouwing langs de hoofdassen geeft het winkelcentrum een herkenbare identiteit in de stad en maakt deze zichtbaar vanuit de vier aanrijroutes.
In de vier slanke hoogbouw accenten en enkele lagere bouwvolumes worden 56 appartementen op een plint van winkelruimte gerealiseerd. In aanvullende bebouwing is ruimte voor 66 appartementen, een supermarkt van 1000 m² en extra winkelruimte.

CENTRUM LOOSDUINEN
project: studie voor ontwikkeling centrum Loosduinen
opdrachtgever: DSO / Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag
team: Han-Willem Visscher, Hans Fransen (Archilogica Rotterdam)    
project bij: Galis Architektenburo BNA       
studie: 2009