NETWERK PARKEREN BINCKHORST


Het is de ambitie van de gemeente Den Haag de Binckhorst te transformeren van een gebied met laagwaardige bedrijvigheid en kantoren tot een gebied met hoogwaardig wonen en werken.
Gewijzigde marktomstandigheden vragen bij de Gemeente om een andere ontwikkelstrategie van de Binckhorst dan tot nu toe gevolgd, van grootschalige transformatie naar organische transformatie. Deze studie tracht een parkeerstrategie weer te geven die past bij organische transformatie. Daarvoor is een kansenkaart gemaakt met een inventarisatie van de staat van de bebouwing, programma’s en parkeervoorzieningen in de Binckhorst. Gemeentelijke regie op de parkeeroplossingen is gewenst. De oplossing moet op zeer korte als op lange termijn houdbaar zijn.

Netwerk parkeren is een parkeerconcept waarin slim gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe parkeergelegenheid. Ontwikkeling wordt gestimuleerd door een alternatief te bieden voor de dure parkeeroplossing op eigen terrein.

Netwerk Parkeren is flexibel, de voorzieningen kunnen meegroeien met de organisch groeiende programma’s in de omgeving, van eenvoudige parkeervelden naar gebouwde voorzieningen.

NETWERKPARKEREN, BINCKHORST DEN HAAG
project: visie parkeren voor de Binckhorst, Den Haag
opdrachtgever: DSO Gemeente Den Haag
team: Han-Willem Visscher, Ruud Stemerdink (VisieR, Voorburg)
project bij: Galis Architektenburo BNA
studie 2010