GROENOORD ZUID SCHIEDAM

Groenoord Zuid

De wijk Groenoord Zuid is een typisch naoorlogse wijk met een grote ruimtelijke schaal en een eenzijdige woningvoorraad. Er is veel openbaar kijkgroen, de straten worden gedomineerd door parkeren.

impressie studiemodel

Door het inbedden van nieuwbouw wordt een meer kleinschalige ruimtelijke verdeling gecreĆ«erd, waarbij kleine ‘buurtjes’ ontstaan, die bewoners meer een gevoel van een eigen plek, buurt kan geven. De centrale straat wordt autovrij gemaakt en ingericht als een parkachtige groene wandelroute, met plekken voor ontmoeting.

model met herverkaveling van een jaren ’60 flat naar grotere eenheden


De bestaande appartementen worden omgezet naar kluswoningen, waardoor er een gevarieerd woningaanbod ontstaat met ruimte voor eigen keuzes in de indeling en gevels, zoals samengevoegde appartementen, dakopbouwen, dakterrassen en grotere balkons. De nieuwbouw bestaat uit appartementen aan de Laan van Bol’es, grondgebonden woningen aan de tussenstraten en zelfbouw kavels aan de groene omzoming.

GROENOORD ZUID, SCHIEDAM
project: Groenoord Zuid, Schiedam
stedenbouwkundige studie
opdrachtgever: Steenvlinder, ism Woonplus en de gemeente Schiedam
status: studie