200 WONINGEN PRESIKHAAF, ARNHEM

stedenbouwkundig concept met 4 wieken

Het stedenbouwkundig plan neemt het thema van het “stempel” van het oude Presikhaaf over en geeft het een nieuwe inhoud. Het nieuwe stempel wordt een ordenend principe voor verschillende woonmilieus en programma’s in de wijk.
Per molenwiek werkt een architectenbureau met eigen steenkleur en signatuur. De stempel zorgt voor de ruimtelijke structuur en samenhang. De openbare ruimte is uitgewerkt in verschillende sferen; statige lanen, een speelstraat en een landschappelijke groene spie.   

conceptschets van ‘de groene spie’, een bospark als openbare ruimte (Han-Willem Visscher)
conceptbeeld van een vierlaags appartementenblok
fragment voorgevel
kopgevel met geaccentueerde entree, uitgevoerd in in hout
detail aansluiting met het naastgelegen blok
achtergevel

Binnen het deelplan worden eengezinswoningen, appartementen en zorgwoningen ontworpen. De zorgwoningen vormen als vierlaagse koppen accenten aan de IJssellaan.
De architectuur is steenachtig en blokvormig, met details en materialen die de eigen woning accentueren.
Onze ontwerpen voor Presikhaaf worden gekenmerkt door een ritmische opbouw in schijven en stijlen. Deze veelal verticale elementen worden gekoppeld door stevige lijnen van gemetselde dakranden. Metselwerk is het dominante materiaal, in een krachtige bruine/rode steen met veel nuance en reliëf.

tekening voorgevel
tekening kopgevel met aansluiting op naastgelegen ‘wiek’
conceptschets van een collectieve openbare ruimte, met omsluitende geknikte blokken (Han-Willem Visscher)
conceptschets van vierlaags blok met geaccentueerde plint (Han-Willem Visscher)
detail voorgevel

200 WONINGEN, DELTAKWARTIER, ARNHEM
Ontwikkeling: Portaal Vastgoed Ontwikkeling, Veenendaal
Project bij: Galis Architektenburo BNA
Stedenbouwkundig ontwerp: Buro Oost, Arnhem
ontwerp: Han-Willem Visscher, Babet Galis
gefaseerd gerealiseerd: 2005-2018