KLUSWONINGEN WILHELMINALAAN, BOSKOOP

gevel met nieuwe entrees en voortuinen

Het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan in Boskoop wordt door Steenvlinder getransformeerd naar kluswoningen. Het pand biedt ruimte aan 6 kluskavels.

situatie en plattegrond met kluswoningen


Het gebouw ligt aan vier zijden in het groen. Het achter de school gelegen speelterrein wordt verdeeld in zes diepe tuinen, die direct aan het water liggen.
Wij verzorgen de verkaveling, impressies en de kaveltekeningen.

6 kluswoningen, Wilhelminalaan, Boskoop
tranformatie van school naar kluswoningen
opdrachtgever; Steenvlinder BV
2017