JAQUES URLUSPLANTSOEN, LEIDEN

Jaques Urlusplantsoen, bestaande situatie

Het Jaques Urlusplantsoen is een gesloten naoorlogs bouwblok, met een binnenlengte van 245 meter. De flats hebben een seriematig programma van eenzijdige appartementen. De binnenruimte is extreem groot, 245 meter lang. De plint bestaat grotendeels uit bergingen en garages. In opdracht van en samenwerking met Steenvlinder en andere stakeholders hebben we voor de locaties diverse scenario’s voor een upgrade en herontwikkeling gemaakt.

Vorming groene hofjes met woningen

In deze studie wordt het binnengebied opgedeeld in kleinere, besloten ruimtes. De garages in de plinten worden getransformeerd naar woningen in diverse afmetingen. Hierdoor ontstaan groene hofjes met aan vier zijden woonprogramma. De hofjes worden thematisch ingericht, met plekken voor ontmoeting en spelen. De bestaande appartementen kunnen gefaseerd worden getransformeerd naar vrij indeelbare kluswoningen, met de mogelijkheid om deze samen te voegen tot grotere woningen.
Aan de twee kopzijden sluiten twee appartementenblokken in het groen de ruimte af. Hoge doorbraken in de flats zorgen ervoor dat er een stelsel van wandelroutes ontstaat die de hoven verbindt met de omgeving.
Voor de omgeving zijn ook studies gemaakt om het gehele gebied te verbinden en stedenbouwkundige samenhang te geven.

zicht op de plintwoningen met tuinen

JAQUES URLUSPLANTSOEN, LEIDEN
studie voor verdichting en aansluiting op omgeving
Opdrachtgever: Steenvlinder, BPD, ism Portaal en de gemeente Leiden