BIERBROUWERSGAARDE, DEN HAAG

Bierbrouwersgaarde, Den Haag

Het gevoel van wonen in een eigen buurt is moeilijk door de grote schaal van de naoorlogse bebouwing aan de Bierbrouwersgaarde. Het 180 meter lange binnengebied wordt overheerst door een verkeersweg waaraan laagwaardige bedrijfsfuncties liggen. De woonblokken zijn gelijkvormig en hebben een eenzijdige woonprogramma.

schetsmodel met hofjes

Wij hebben diverse modellen gemaakt voor het doorbreken van de lengte. De bedrijfsruimtes maken plaats voor dwarsgeplaatste kleinschalige rijtjes woningen in diverse typologie├źn, grondgebonden woningen en kleinschalige appartementen, allen met herkenbare gevels. De entrees zijn gelegen aan wandelroutes die door de bestaande blokken snijden. Hierdoor wordt het blok ook geopend en verbonden met de bestaande wegenstructuur.
De indeling van de bestaande appartementen maakt het mogelijk om deze te transformeren naar flexibel indeelbare kluswoningen. Parkeren kan plaatsvinden in half verdiept niveau, met daarboven collectieve hofjes. De bestaande appartementen zullen deel uitmaken van deze hofjes, door de entrees ook aan deze binnenzijde te leggen.

Bierbrouwersgaarde, impressie woonstraatje
Bierbrouwersgaarde, impressie kluswoningen aan groen hofje

BIERBROUWERSGAARDE, DEN HAAG
project: Bierbrouwersgaarde, Den Haag
Studie naar herontwikkeling naoorlogs woonblok
Opdrachtgever: Steenvlinder, ism Staedion, DSO Gemeente Den Haag